EGZAMIN MATURALNY

Szkoła „Edukator” serdecznie GRATULUJE tegorocznym Absolwentom Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych pozytywnego zdania egzaminu maturalnego.

Serdecznie GRATULUJEMY osiągnięcia bardzo wysokich wyników
i życzymy wielu sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.
Jesteśmy z Was dumni :))))))